Leren en ontwikkelen bij Careyn

Je wordt er blij van om je schouders te zetten onder een betere omgeving voor iedereen. Dat hebben wij nou ook. En we willen graag het hele pakket dat jij bent, zowel als zorgprofessional als waardevolle mens. Dat je niks van jezelf thuis laat en alles uit de kast kunt trekken. Daar hebben we hele concrete ondersteuning voor.

Lerende teams

We gaan veel met elkaar in gesprek. In ‘lerende teams’ kijken we wat we belangrijk vinden en hoe we dit samen vorm kunnen geven. We leren van elkaar en hebben elkaar nodig.

Persoonsgericht werken

We werken persoonsgericht met onze cliënten en met elkaar. Dat betekent dat we oog hebben voor elkaars verlangens en behoeftes en die waar mogelijk ruimte geven en ondersteuning.

Praktijkbegeleiders

Meewerkende praktijkbegeleiders helpen je als je nieuw bent. Zij kijken met je mee naar wat jij te bieden hebt en stimuleren je als je verder wilt groeien.

Vakmanschap

Bij ons kun je op veel manieren je vakmanschap verbeteren. Je kunt doorgroeien naar een andere functie (bijvoorbeeld van Verzorgende IG naar Verpleegkundige niveau 4 of 5) met een erkende opleiding. Maar ook kun je je kennis en vaardigheden verbreden met scholingen binnen of buiten Careyn. We maken trajecten op maat, zodat je geen dingen dubbel hoeft te doen.

Stages / leerplekken

We bieden stages en leerwerkplekken voor leerlingen van mbo, hbo en zij-instromers.


Persoonlijke ontwikkeling

We doen niet alleen aan vakinhoudelijke scholing, maar vinden persoonlijke ontwikkeling en reflectie op je eigen handelen ook heel belangrijk. Daarom kun je je bijvoorbeeld bekwamen in gespreksvaardigheden, samenwerking binnen teams en digitale vaardigheden.

Scholingen en studie

Careyn bied je scholing om je vakbekwaamheid actueel te houden door middel van e-learning en klinische lessen. We vergoeden je lidmaatschap van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Ook is er een royale studiefaciliteitenregeling waarin staat wat je ook in werktijden vergoed krijgt.

En dat is nog niet alles!

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. We vinden het belangrijk dat jij kunt stralen en kunt doen waar je goed in bent. Zo kunnen we samen zorgen voor geweldige zorg. 

Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met een praktijkopleider. Het overzicht van praktijkopleiders kun je vinden op deze pagina.

Kies Werk dat in je leven past