Netwerkcoördinator palliatieve zorg - Utrecht Stad

Dit ga je doen

Voor de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht zijn wij op zoek naar een zelfstandige netwerkcoördinator die stevig in zijn/haar schoenen staat en die partijen weet te verbinden om samen te werken aan passende zorg in de laatste levensfase. De vacature geldt voor 16 uur per week, met de mogelijkheid tot uitbreiding naar max. 32 uur in 2023,
uiterlijk per 1 januari 2023.

Over ons
De netwerken zijn een samenwerkingsverband van organisaties, professionals, vrijwilligers en bestuurders die betrokken zijn bij het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen in de palliatieve fase: mensen die niet meer beter worden en zeer kwetsbare mensen. De twee netwerken werken structureel samen en hebben één bestuur. Doel is een samenhangend aanbod van palliatieve zorg in de regio waar men thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis, logeerhuis of hospice gebruik van kan maken.
Het werkgebied omvat: Utrecht, Bunnik, De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Netwerken palliatieve zorg zijn in het hele land te vinden en worden gefinancierd vanuit een subsidieregeling van het Ministerie van VWS. Op bovenregionaal niveau participeren de twee netwerken in het consortium palliatieve zorg Septet en op landelijk niveau in de coöperatie PZNL.

Positie in de netwerkorganisatie
De netwerkcoördinator voert de regie in het netwerk, laat de belangen van alle partijen meewegen en faciliteert communicatie tussen betrokken partijen. Hij/zij werkt onafhankelijk en verbindend, en legt verantwoording af aan de stuurgroep. De netwerkorganisatie omvat verder twee klankbordgroepen en enkele werk- en projectgroepen. Het netwerk is zelf geen rechtspersoon en dus is de coördinator in dienst bij één van de netwerkleden; Careyn fungeert op dit moment als kassier voor de subsidie en daarmee als formele werkgever van de coördinator.

De functie en de vacature
Je initieert en faciliteert verbetering van bewustwording, samenhang en kwaliteit in de palliatieve zorg en ondersteuning op regionaal niveau. Uitgangspunt vormen het cliënten/naasten-perspectief en het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Tevens ben je verantwoordelijk voor informatievoorziening aan het publiek. De functie is grofweg te verdelen in een meer inhoudelijk deel (bewustwording en deskundigheid, kennis van ‘hoe de hazen lopen’ en van -transmuraal -samenwerken in de zorg) en een meer organisatorisch deel (projectmanagement, beleid en communicatie). Op één van deze twee delen zit jouw expertise; allebei mag ook. Als regionaal coördinator werk je actief samen met andere netwerken en met bovenregionale en landelijke organisaties.

De baan
Je gaat in een duobaan intensief samenwerken met de huidige netwerkcoördinator, die in de loop van 2023 met pensioen gaat. Dan wordt een nieuwe collega geworven en/of jij kunt meer uren gaan werken. In totaal is 32-36 uur beschikbaar voor het coördinatorschap. Verdeling van taken gebeurt in overleg met elkaar en met de stuurgroep.

De netwerkcoördinator
▪ legt verbinding tussen partijen, thema’s en projecten;
▪ zorgt voor passende vertegenwoordiging van de regio in de stuurgroep;
▪ zit de klankbordgroep en eventueel project- en themagroepen voor;
▪ coacht/ ondersteunt andere voorzitters van project- en themagroepen;
▪ bestendigt en verbetert waar mogelijk de (structuur van) samenwerking om gezamenlijke doelen te realiseren;
▪ stimuleert en initieert projecten i.o.m. de klankbordgroep;
▪ bewaakt de voortgang van activiteiten en de uitgangspunten van het netwerk daarin;
▪ bereidt beleidsplannen voor en stemt die af met de stuurgroep;
▪ stelt jaarplan en jaarverslag op;
▪ stelt de begroting op, vraagt subsidies aan, beheert het budget in samenwerking met de penvoerder en legt daarover (financiële) verantwoording af aan de stuurgroep en aan VWS;
▪ zoekt naar mogelijkheden voor incidentele financiële ondersteuning (fondsen, ZonMw);
▪ onderhoudt contacten, breidt die uit en verstevigt die binnen en buiten het netwerk op lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau;
▪ signaleert kansen en knelpunten;
▪ informeert en adviseert lidorganisaties over (transmuraal) beleid palliatieve zorg;
▪ onderhoudt contacten met andere relevante partijen binnen en buiten de regio;
▪ intieert, faciliteert en organiseert deskundigheidsbevordering in de regio;
▪ zorgt voor PR, informatievoorziening en publieksvoorlichting over palliatieve zorg door o.a. website, brochure, nieuwsbrief en organisatie van bijeenkomsten;
▪ representeert de regionale palliatieve zorg in het algemeen en de netwerken in het bijzonder;
▪ zet secretariële en projectondersteuning in, passend binnen de begroting.

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt een warm hart voor palliatieve zorg en voor kwetsbare cliëntgroepen. Je snapt wat het uitgangspunt ‘zorg rondom patiënten en naasten organiseren’ betekent;
• Coördinatie, relatiebeheer, verbinden en innoveren zijn je op het lijf geschreven;
• Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau aangevuld met inzicht in complexe procedures, processen en theorieën met betrekking tot beleid en ontwikkelingen in de zorg;
• Je hebt een gedegen achtergrond in de palliatieve zorg en ‘weet hoe de hazen lopen’ zowel in als tussen organisaties EN/OF je hebt relevante kennis op het gebied van project- en verandermanagement en meerdere jaren ervaring met projectcoördinatie en communicatie;
• Je kunt goed zelfstandig functioneren op het gebied van organisatie, inhoud en financiën en je
bent een stevige gesprekspartner en strategisch adviseur van de stuurgroep;
• Je hebt gevoel voor jouw rol en positie als onafhankelijke coördinator en weet je te verhouden tot zowel de regionale netwerkpartners als bovenregionale en landelijke organisaties;
• Je signaleert trends en kunt goed hoofd- en bijzaken onderscheiden;
• Je bent oplossingsgericht, flexibel, initiatief- en vindingrijk;
• Je bent sociaal sterk. Hierbij zijn tact, enthousiasmeren, motiveren, omgang met conflicten, belangentegenstellingen en weerstand, inlevingsvermogen en onderhandelingsvaardigheid belangrijk;
• Je hebt geduld en doorzettingsvermogen en kunt ermee omgaan dat resultaten vaak niet snel zichtbaar zijn. Relativeringsvermogen en gevoel voor humor zijn ook fijn;
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent representatief;
• Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en bent computervaardig;
• Je beschikt over eigen vervoer (bij voorkeur een auto i.v.m. afspraken in de regio).

Wij bieden
• een uitdagende functie voor 16 uur per week in een duobaan met flexibele werkdagen;
• een voorlopig contract voor 1 jaar met de intentie tot omzetten in een vast dienstverband;
• de mogelijkheid om je dienstverband in de loop van 2023 uit te breiden naar max. 32 uur, dit is niet vereist;
• een salaris conform CAO VVT functieschaal 60;
• de mogelijkheid om deels thuis te werken. Standplaats is Utrecht.

Wil je meer weten?
Heb je vragen over de functie, neem dan contact op met netwerkcoördinator Margriet Wanders: m.wanders@careyn.nl of 06-23027072. Kijk ook op https://palliaweb.nl/netwerk-utrechtstadenzuidoost.

Wil je solliciteren?
Wij zien je reactie graag tegemoet. Stuur je motivatie en cv uiterlijk 4 september 2022 naar Margriet Wanders: m.wanders@careyn.nl. De gesprekken in de eerste ronde vinden eind september plaats, de tweede ronde begin oktober. De netwerkcoördinator komt in dienst bij Stichting Careyn.

Wat wij bieden

Bij Careyn voldoen alle contracten aan de arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT, maar we bieden meer. Voor meer informatie: bekijk de pagina 'Arbeidsvoorwaarden’.

Ja Ik solliciteer graag als Netwerkcoördinator palliatieve zorg - Utrecht Stad