Business Controller - 36 uur - Utrecht stad

Financieel

Samen werkt 't beter! Careyn zet zich in voor de gezondheid en het welzijn van jong & oud, gezond & kwetsbaar. Met professionele medewerkers biedt Careyn zorg, hulp en ondersteuning.
Careyn is met ruim 6.000 medewerkers één van de grootste aanbieders van zorg in Nederland. Wij staan voor vitaliteit, verbinding, levendigheid en goede zorg in elke wijk, buurt of woongemeenschap.

De organisatie is ingedeeld in vier districten, die ieder geleid worden door een directeur. Deze geeft leiding aan het MT van het district, dat o.a. bestaat uit managers (intramuraal, extramuraal en behandeling), een HR business partner, business controller, een kwaliteitsadviseur en een districtssecretaris. In Utrecht zijn we met circa 1.000 medewerkers één van de grootste zorgaanbieders binnen de regio. Met professionele medewerkers biedt Careyn zorg, hulp en ondersteuning aan iedereen die dit nodig heeft. Careyn heeft de komende jaren de doelstelling om de beleefde kwaliteit van zorg van cliënten en familie nog verder te verbeteren.

Als business controller binnen Careyn Utrecht is het je taak om de districtsdirecteur en managers te adviseren en ondersteunen bij hun werk: je helpt hen te sturen op de punten waarop ze kunnen of moeten sturen. Je denkt mee in scenario’s en mogelijkheden voor de toekomst, rekening houdend met de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Tegelijkertijd is er een functionele aansturing op concernniveau en schakel je nauw samen met collega business controllers uit andere districten, zorgadministratie en financiële administratie. Naast werkzaamheden voor het district voer je ook brede taken uit voor het gehele concern. Je werkt vanuit Utrecht, waarbij je ook verschillende zorglocaties bezoekt. Ook heb je soms afspraken in Rotterdam, waar het hoofdkantoor van Careyn zich bevindt. Verwacht wordt dat je in deze rol je onafhankelijk en kritisch opstelt in het belang van de organisatie Careyn.

De Businesscontroller is de businesspartner voor management en directie, biedt inzicht en advies, leidend tot grip en sturing op realisatie van de gekozen strategie binnen Careyn.
Je adviseert en ondersteunt het management en directie met betrekking tot de bedrijfsmatige ontwikkelingen binnen het organisatie onderdeel. Daarnaast heb je een coördinerende, sturende rol en bewaakt de uitvoering aan de P&C cyclus.

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden:
• je maakt een gapanalyse tussen het gewenste en het actuele niveau van een bedrijfsonderdeel;
• komt met suggesties m.b.t. het overbruggen van deze gap en bewaakt de voortgang daarop;
• je beïnvloedt de directie c.q. het management maximaal om de doelstellingen te behalen;
• en adviseert het management door middel van continue monitoring en beoordeling van externe ontwikkelingen met betrekking tot bedrijfseconomische aangelegenheden op consequenties voor de bedrijfsvoering;
• je ondersteunt management bij de interpretatie van de managementinformatie en bij de doorrekening van de gevolgde bedrijfsvoering;
• verricht bijzondere onderzoeken zoals het financieel beoordelen van samenwerkingsmogelijkheden met andere zorgaanbieders en adviseert het management hierover;
• daarnaast ben je in voorkomende situaties het aanspreekpunt voor concern control met betrekking tot financiële zaken zoals de jaarrekening en de begrotingen denk je mee hoe we als controllers met elkaar ons vak zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.;
• je stelt, na overleg met het management, de begroting op naar aanleiding van de kaderbrief;
• voert analyses uit en geeft “dwingende adviezen” omtrent de (financiële) ontwikkeling van het bedrijfsonderdeel;
• stelt plannen op die gericht zijn op risicobeheersing en voert deze uit;
• en ziet toe op uitvoering van controletaken door de afdeling financiën, rapporteert hierover aan het management en adviseert over verbetertrajecten;

Wij bieden:
- Ruime ontwikkel,- en doorgroeimogelijkheden;
- Afhankelijk van je werkervaring wordt je ingeschaald in de cao VVT FWG 65;
- Je ontvangt 8 % vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33 %;
- Wij bieden een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden zoals, fietsenregeling, beroepsvereniging, verkoop of aankoop verlofuren en regeling aanvullende reiskosten;
- Wij bieden een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband.

Wij vragen:
- Je hebt academisch of hbo werk – en denkniveau en hebt minimaal vijf jaar recente werkervaring als Business controller;
- Je bezit bij voorkeur kennis van de zorg, zorgprocessen, verbetermethodieken en risicomanagement;
- Je hebt een proactieve, flexibele en resultaatgerichte instelling en bent in staat om te acteren in een dynamische omgeving;
- Je bent een communicatief sterke adviseur: je bent in staat om je in te leven in gesprekspartners en diverse gespreksstijlen op verschillende niveaus aan te nemen;
- Flexibiliteit en stressbestendigheid zijn een 'must'. Je bent een analytische professional; je beschikt over de vaardigheid om van groot naar klein en van klein naar groot te redeneren en acteren.
-Je kent het spanningsveld waarin je opereert als businesscontroller waarbij je het ene moment adviseur en meedenker bent en het ander moment kritisch en onafhankelijk je standpunten inneemt.

Wil je meer inhoudelijke informatie dan kun je contact opnemen met Hein van Gorp (HR-Businesspartner) via h.vangorp@careyn.nl.

N.B. Om de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen is voor alle medewerkers die bij Careyn in dienst komen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Wat wij bieden

Bij Careyn voldoen alle contracten aan de arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT, maar we bieden meer. Voor meer informatie: bekijk de pagina 'Arbeidsvoorwaarden’.

Ja Ik solliciteer graag als Business Controller - 36 uur - Utrecht stad